domingo, 31 de enero de 2016

Caminaires i familiars participants.

Un moment del dinar.